Tanssiopetusta 3

 • Vain niin. Älä ainakaan tunnusta valehdelleesi! On aina parempi, että jos re­tostelee, niin se pitää tehdä niin suuresti, että kukaan ei epäile mitään! Sinä siis sel­viät täällä? Minä läh­den perjantai­na aamulla. Täytyy vali­ta blondia matkaseuraa siis varalle tulkki, jos siltä tuntuu. Täytä tuo fak­sin paperilaatikko! Sinne voi tulla fak­sia nyt heinä­kuussa, kun olen poissa kotoa. Sanon monille, että faksatkaa tietonne! Torstain katselin Siiriä sillä silmällä ja se kai jota­kin aavis­teli. Kohenteli ryh­tiään ja avasi jak­kunsa yläna­pin, pöyhisteli tukkaansa. Siiri muistuttaa kovin paljon Laila Kinnusta tummal­la pallokam­pauksella ja samanlai­silla kasvopiirteillä. Tosin on kymmenen vuotta Lai­laa vanhempi, mutta en olisi uskonut, että täyttää neljäkym­mentä viisi seuraavaksi! Meillä on siis kol­menkymmenen vuoden ikä ero ja silti aion metsästää Siirin alle­ni! Perjantain puolelta päivää oli Liisa jo lähtö­tunnelmissa. Siitä ovesta sit­ten häi­pyikin. Sa­moin lähti isää vienyt autokin pihasta. Heti laitoin suun­nitelman käyn­tiin. Se oli sama, kuin Liisan kohdalla. Mitä muuttamaan hyvin toimi­nutta juttua, jos se toimi jo He­lenallekin? Menin is­tumaan hie­man kauemmak­si Siiris­tä vastapäiseen pöydän nurkkaan. Aloi­tin mielestäni ove­lalla ja ve­toavalla tyylilläni.
  • Siiri! Sinähän osaat hyvin tanssia monia tansseja? Minul­la on ongelma ja pyy­täisin si­nulta sii­hen pientä apua. Yrittäisin korvata sen vaikka miten ja kuinka si­nulle. Minä en osaa tans­sia! Koulussa pitää keväällä osata vanhempain tanssit ja isä­kin pai­nostaa jollekin kurssille ikäisteni mukaan. Se ei vai ole niin yksinkertaista. Minä olen ilman tyttöjen tuntemusta ja seuraa. En ole iltaisin heilumassa tuolla, vaan käyn salil­la voimailemassa ja treenaamassa. Siksi ikäiset eivät ole heti minulla hoidos­sani. Olen ajatellut teistä joko Anitaa, tai sinua opetta­maan ainakin valssin ja tangon, mut­ta en ole oikein us­kaltanut, jos nauratte.
   Siiri lopetti työnsä. Laittoi kynän pöydälle. Katseli minua ja lopulta sanoi yl­lättävästi.
  • Niin tanssit ovat tätä aikaa, mutta en minäkään rockia osaa opettaa, tai näi­tä twistiä ja hottia. Kyllä minä sinulle tan­gon askelkuviot kerron ja näytänkin, sa­moin valssin. Miten vanha sinä olitkaan? Parempi olisi, että saisit vielä musiikinkin mukaan.
 • Mennään meille! Isä on siellä Kööpenhaminassa. Sillä on paljon levyjä vals­sia ja tan­goa. En minä ole vasta, kuin viiden­toista. Aika kuitenkin rientää ja sekin taito olisi kai joten­kin nyt saatava en­nen koulua. Tämä vaati minulta sisua tulla kysy­mään, kun sinä olet kuiten­kin kaunis lady ja jotenkin, kuin yläpuolella tämän mi­nun maail­mani. Ikäisiäni likkakaveria ei ole minulla! Imartelin, mielestäni hunajaisen kauniisti ja menemättä yli rajan.
  • Et sinä yhden opetuksen jälkeen vielä kaikkea osaa. Mo­net käyvät kuukau­sia tanssi­kursseja ja ovat si­ttenkin kömpelöi­tä. Niin tarkoititko sinä, että tänään nyt työn jälkeen teillä?
  • Niin ajattelin, kun olen siellä yksin ja parempi kai härkää tarttua sarvesta, kuin odot­taa sen menemistä ohi puskematta. Minä saatan sinut kotiin taksilla, jos menee vaik­ka kahdeksan jäl­keen. Eihän tuonne voi naista yskin perjan­taina kadulle laittaa!
   Siiri naurahti. Sanoi harkitsevansa, kun ei ole ko­tiin mi­tään kovaa kiirettä. Olin mie­lestäni 80 % jo hoita­nut Siiristä it­selleni. Keräsin postin ja ministeriöön me­nevät paperit salkku­ni, kertoen, että eikö ole jo aika saada toimiston lähtevät kun­toon? Sadetakissani pol­jin kylmässä tihkussa kierrokse­ni. Tul­lessa kävin kotona katsomas­sa, että tuuletusikkunat olivat auki ja paikka jotenkin keskiluokkai­sen nousukkaan asunnolta näyt­tävä. Heittelin isän jättämät vaatteet pesupussiin ja katsoin, että hänen sän­gyssään oli lähes uudet lakanat. Viimeiseksi laitoin jäämurs­kaimen pakastimeen te­kemään jäätä. Kul­jin ylös ja yllätin Siirin meikkaamas­ta! Sain selityk­sen, joka oli pal­jon enemmän lu­pausta, kuin mikään iskemis­juttu.
  • Minä olen jo vanha akka, joten pitää laitta keinote­koista jotenkin peittä­mään neljää­kymmentä viittä vuot­ta, sinun laisen nuorukaisen silmissä. Ajattele! Olen kol­mekymmentä vuotta si­nua van­hempi! Tyttärelläni on kaksoset jo kuusi­vuotiaat koh­ta! Mieheni on maan­nut haudassaan vuosikym­men … no ei sen­tään, vaikka sil­tä se tuntuu. Tämä sinun pyyntösi imartelee mi­nua kovin. Tiedän, että olet hyvä poika, kun isäsi on sen perääsi kat­sonut. En mi­nun iässä lesket saa tans­sittaa nuoru­kaisia, kuin pelleilyn mielessä! Me ollaan tosissamme! Sinä opit jom­mankumman perusaskeleet tänä iltana! Onko isäsi jo lähtenyt? Täs­tä ei saa sit­ten kilahdustakaan talossa, eikä toimistossa ikimilloinkaan kuu­lua. Muistathan sen?
  • Mitäs minä sitä kenellekään?
  • Vannotko sen? Tässä on kysymyksessä järjestön­kin mai­ne, minun maine ja si­nun maine isäsi silmissä. Se ei ole vallan vähän nyt, kun mietin sitä enemmän! Mei­dän ei pitäisi tehdä tätä, mutta mennään tekemään!
   Vannoin mutisten ja sanoin meneväni edeltä ra­puissa ja jättäväni oven raol­leen. Siel­tä peräs­sä livahti Siiri eteiseen. Rii­suin hänen popliininsa naulakkoon. Au­toin puolikorkeat ken­känsä pois ja­loista. Sain siinä hie­man esimakua sukkaliiveistä ja vaaleasta reiden yläosan pehmeästä ihosta.
   Menimme siihen seisomaan, missä oli neliön ver­ran lak­kaparkettia näkyvissä. Näytin levyä. Se sopi, kun oli Henry Theelin valssi. Siiri opetti samat Helenan ja Lii­san käsijutut. An­noin ne tulla, ker­roin sitten, kuin juuri­ keksineenä kysyä jotakin kuinka kaukana tanssitaan yleensä, kun olen nähnyt parien laa­haavan toisissaan kiinni puris­taen ja hyväilleen toisiaan. Siirin mielestä se ei ole tanssia vaan jotakin joka olisi pitä­nyt tehdä vasta kahden maakuu­huoneessa. Sitten hän kysyi vessaa. Näy­tin oven. Samalla käänsin hieman kovettuneen palli­ni aivan pys­tyyn housuissa­ni. Se pitää koh­ta tun­tua tuon naisen vatsalla joko kiihottaen, tai sitten on paljon men­nyt pieleen. Siiri viipyi ja lotrasi mel­ko kauan. Arvelin, jopa alukalsarin vaihtoa ja pillu­raon kunnol­lista pesua siellä tehdyn. Minulla oli val­miina levy lautasella. Siiri tuli kasvojaan sel­västi parantaneena. Ainakin punaa oli huulissa lisää. Otim­me alku­asennon ja vielä kertasim­me sen aloituksen lähdön. Osasin sen jo parin muun opet­tamana, mutta piti olla hieman kömpelö nyt. Tanssimme sen puo­leen väliin, kun Sii­ri lopettaa ja kysyy.
  • Niin etkö sinä ole tanssinut aikaisemmin? Sinulta menee aivan oikein, mutta sinä jännität. Et kai minua jännitä? Se ei se ole tarpeen. Olemmehan työkavereita, kuin enemmän jo ystäviä nyt. Ainakin toi­von niin.
  • En minä ole ollut naisen kanssa näin lähellä! Oli minulla koulusta päivän jokin askelvihko ja tyynyn kanssa me­nin niitä. En haluaisi jännit­tää, mutta sinä olet niin kokenut, kau­nis, kuin toisesta maail­masta. Minä en ole oikein varma it­sestäni nyt. On niin erikoi­nen tunne. Minun tekee mieli halata ja suudella sinua, mutta tiedän sen mielettö­mäksi. Levy loppui. Aloitanko alus­ta?
  • Kokeillaan tangoakin. Henryllä on siinä varmaan se ”Syys­pihlajan alla”. Älä sinä minua ujostele ja pel­kää! Olen tosin jo vanha nainen, mutta anna minun nyt kel­vata tällaise­na tans­sikaveriksi. Halaa vaikka, jos se oli­si helpotus jännityksee­si!
   Syyspihlajan alla soidessa minä halasin ja hankasin jäyk­kää palliani Siirin vat­saa vas­taan. Röyh­keästi puris­telin pakaroi­taan. Lopulta sain huulet huulille. Ei siitä tullut mitään katastro­fia. Siiri vasta­si suudelmaan ja hy­väili minua housuni läpi. Tun­si, että siellä on kovaa ja pitkää. Se tekee naaraa­seenkin usein oi­kean vaikutuk­sen. Iänikuisen mallin mukaan men­nään kohta sänkyyn. Siiri päivitteli pallini kokoa, monen kertaan ja monella tavalla. Sain Siirin riisuttua van­hanaikaisista sukkaliiveis­tään ja silkkisukistaan. Vapautin rin­nat. Ne olivat jo roikkuvat Liisaan nähden, mut­ta kool­taan vielä suuremmat. Pi­täisi kak­sin kourin niitä pi­tää, että peittyisivät pii­loon! Sormeni oli paikassa, joka kos­tui limasta! Ohja­sin isän sänkyyn suudellen saa­listani. Se uteli vielä kerran.
  • Oletko sinä tosiaan koskematon? Oletko ollut ennen naisen kanssa?
  • En ole ollut ja sinä saat poikuuteni. Vaadin sitä oikeutta nyt vain sinulle täs­sä heti ihana Siiri! Anna mi­nun tulla sisääsi!
  • Annan. Annan! Tule pian! Voi, kun se on vain niin suuri. Tule hi­taasti ja varo­vasti. Ethän revi minua?
   Vakuutteluni poikuudestani valheellisesti sai Sii­rillä pääl­le suurimman vaih­teensa. Poikuus on naiselle sama kiihotuksen kohde, kuin neitsyys, tai sen kuviteltu oleminen mie­helle. Suu­telin nännejä. Imin niitä, luullen kohta maitoa tulevan. Siirin kä­det olivat pallini ympärillä ja hankasi sillä pimppansa huulia auki. Hieman painoin sisään. Siiri huokaisi var­masti aidosti nau­tinnosta, kun terska oli sisällä. Hän vielä sitä pallin vartta kei­nutti ja puris­teli, kai kokeakseen, että kaikki on totta. Siiri oli näistä kol­mesta naisestani, varmisti se väljin. Hänellä kai oli tietysti ehkä kulunein­kin pillu. Oli hän van­hinkin ja Helenaan nähden synnyttä­nyt. Leskenä varmasti käyt­tää miehiä, joten oli helppo painaa kauluni juurta myö­den. Siiri päästi monta aah…. Aaha ….. haa. Taustal­la vielä lauloi LP-le­vyä Henry Theel. Siirin lantio ei ollut mi­nään betonimöh­käle! Se liikkui si­vuttain, ylös alas ja imi kaluani si­säänsä. Siiri oli paneskelijanainen vii­meisen päälle! Hän tuli rat­sastamaan. Hän halusi takaapäin. Siiri imi pitkään, jol­loin otti hie­man ki­peää. Se siirtäisi laukeamistani eteenpäin. Siiri pyysi, jos haluan persepanoakin! Supi­sin, ettei ilman kortonkia. Siiri sanoi käsilau­kussaan olevan, jos haluan pyllyäkin. Käänsin hä­net kyljelleen, sanoen, että katso­taan illemmalla, jos se sujuu. Kysyin vie­lä, että ottaako sui­hin. Ottaa ja se saikin kunnon mäl­lin. Osa va­lui tyynyl­le. Myöhem­min, kun se kiihko oli levät­ty Siiri osasi kysyä oikein.
  • Miten sinä tiesit suihin oton? Monet aikuiset miehet­kään ei sitä tiedä.
  • Olen katsonut ruotsalaisista kahdeksan millin kaitaelokuvis­ta. Salstenin pojalla on niitä paljon. Ne on kovaa tavaraa Ruot­sista salakuljetettu. Puolet Kruununhaan pojista on oppin­sa niistä jo saa­nut.
  • Vain niin. Vieläkin minä ihmettelen sitä, kun sinä panet, kuin kokenut mies. Sainko minä sinun poikuuden todellakin? Vastaa nyt rehellisesti!
  • Onko se sinullekin niin tärkeää? Minulle se oli ja se kaik­ki äsken oli ihanaa! Sinä olet sen saa­nut ja ansain­nut juuri tässä isäni sängyssä.
   Asiasta ei koskaan enää puhuttu enempää. Olen varma, että Siiri ylpeänä eli ajatuksessa, että oli saanut jättiläispallista poikuuden 1969 kesällä! Minä ky­selin Siiriltä miehistään. Se kertoi, että pitää neljää, viittä siis­tiä miestä, kuin pallipankki­naan. Päästää ne pane­maan, kun häntä itseään himot­taa. Väitti tosin, että viime kuu­kausina vähem­män, kun kuu­kautisen ovat reistai­leet ja loppumassa.
  • Minä heitän ne miehet pois, jos ne sinua kiusaa, tai inhot­taa.
  • Ei. Anna niidenkin nauttia sinun kiihkostasi, kii­mastasi ja ilosta jota voit mie­helle an­taa. Ne ovat var­masti huippuyksilöi­tä ja ansainneet sinut.
  • Ei se ole aivan niinkään. Minun iässäni ei valikoi­da kovin paljon todellisuu­dessa. Parikymppis­illä se toi­mii ja hyvin säily­neillä kolmikymppisilläkin, mutta neljä­viitonen on roskatava­raa.
  • Älä puhu paskaa! Valitsinhan minäkin sinut toi­mistosta muutamassa het­kessä. Oli­sin pannut sinut jo ensimmäisenä päivänä, jos olisin jotenkin vain saanut sanan suustani.
  • Olet höpsö! Onhan meillä Liisakin. Kaunis ja var­masti on kiihkeä miehen kans­sa. Mikset sitä ha­lunnut?
  • Sinä olet nyt höpösö! Jurihan sanoin, että tein oi­kein va­litsemalla haluni mu­kaan. Onko se persepano si­nulle tärkeä? Laitetaan kortonki ja kokeillaan sitäkin.
   Siiri haki Sultan -merkkisen kortongin. Seisovaan palliini se sen rullasi, voidel­len mu­kanaan ol­leella kirk­kaalla vaseliinil­la. Pani sitä pyllyreikäänsäkin. Sitten meni polvilleen ja notkaut­ti lantionsa niin asentoon, että perseikä oli, kuin tarjottimella. Alku ei vaikuttanut hyvältä. En meinannut pysytä työntämään siitä puristuk­sen lä­pi. Siiri sanoi menevänsä het­keksi vatsalleen ja laukaisevansa lihaksia. Nousi sitten uu­delleen tyrkylle. Nyt oli jo tekemi­sen tunnetta. Sain terskan läpi ja loppu liukui­kin si­tten helpommin. Siiri ähki, sekä kivusta, että nautinnosta. Huusi väliin vain, että ei pidä välittää äänes­tä! Pitää vain painaa nyt! Vielä aluksikin ajattelin, että tämä ei ole luonnollista juttua. Pian, kun Siiri ryhtyi su­pistelemaan, kuin lypsämään vartta­ni, se muuttui minul­lakin nautinnoksi. Siiri hivutti itsensä makuulle ja perse muut­tui vielä­kin tiukemmaksi. Yhä erikoisemmalla äänell­ä Siiri vikersi, kun koko painoll­ani olin juuriaan myö­ten suo­lessa. En tuntenut siltä paskaa, enkä muuta­kaan mut­kaa va­staan. Oli se niin erikoinen pano, etenkin kun vielä hivutin oi­kean käden sor­met pillun si­sään ja va­semmalla puristelin rinto­ja kunnolla. Sen voisi joku kat­soa väkivallaksi, tai pahoinpitelyk­si, mutta Siiri vain huu­si välillä kovempaa ja li­sää!
   Viiden minuutin kulutta laukesin, mutta jotenkin Siirin kovalla puristuksella sperma taisi osa jäädä matkalle. Siiri oli silloin juuri jossakin nautintonsa vaiheessa ja sul­kijansa oli kun­nolla kiinni varressa­ni. Hetken jälkeen pi­din kortongista kiinni ja ve­din veltostunutta palliani ulos. Paskanhaju pöllähti. Otin Siirin laukusta esille ot­tamaa paperiliinaa ja laitoin kortongin siihen. Samoja liino­ja tungin hänen vieläkin auki tör­röttävään persee­seensä. Autoin hänet pystyyn ensin, ettei liemi valu sän­kyyn. Siiri ki­pitti vessaan pieremään äänekästä juttua. Me­nin isän vii­nakaapille te­kemään toi­seen pitkään ison votkan ja itselleni lapsivotkan jossa pal­jon jäähilettä. Menin ves­saan, joissa Siiri huusi, ettei saa tulla nyt.
  • No kukas nyt ujostelee ja häpeää pelokkaasti? Onko Siiri Rantanen vessas­sa? Ota votkaa, niin tulet en­tisellesi! Minun on pakko kusta paine lavuaariin!
   Sen minä teinkin ja pesin sitä hieman saippualla. Siiri teki kolmea asiaa. Pieri, joi vot­kan kah­della kulauk­sella ja yritti pes­tä persettään pierun joukkoon.
  • Hemmetti, kun menikin paljon ilmaa joukossa suoleen! Se on sun suuren melasi syytä! Ei vaiskaan! Se on komea, valta­va, ihana! Aviomieheni ennen kuo­lemaansa vii­meisinä vuosina nai minua enemmän per­seeseen, kuin pilluun. Luulin tulevani vikapersei­seksi sil­lä menolla. Nämä nykyheput tekee sen miellyt­tääkseen minua, siis kuten sinäkin. En minä tiedä kumpi on pa­rempaa. Joskus tämä pyllypano tuntuu mukavalta vielä seuraavana päivänäkin. Sun jälkeen var­maan vie­lä maanantainakin! Onko sinulla vielä toinen vot­ka? Tun­tuu nyt ole­va sille käyttöä. Tässä on tunnissa tapahtu­nut enemmän, kuin minulle yleensä kuukaudes­sa.
   Tein votkan. Toin oman falanellipaidan Siirille päälle ja omat ku­luneet, van­hat alus­housuni. Siiri näyt­ti niissä paljon enemmän pikku tytöltä. Se halusi vielä kolmannen­kin kossun. Kuivattiin isän sängyn lakanat uusiksi ja tyynytkin. Mentiin mi­nun sänkyyni.
  • Puhutaan nuori teinirakastajani nyt asioista! Emme ole enää entisellään toi­mistossa. Osaat­ko sinä varmasti olla ilmei­lemättä, tai vihjailematta tästä mi­tään siellä?
  • Tietysti osaan! Minut on lapsesta kasvatettu ole­maan hil­jaa, mitä tiedän, ole­maan kertomatta mitä näin ja pitämään suu­ni kiinni, vaikka verinen jäätelö istuisi ne­nälleni. Se on isän sanon­taa kaikki tyyni! Kukaan ei voi sa­noa, että olen rikkonut tuon olemisen!
  • Hyvä on! Älä suutu! Minä uskon! Se vain on niin arka asia nyt. Olisi valtava ase joille­kin kä­teen tieto, että minä nain ala­ikäisen esimieheni, korkeimman as­teen ke­ritsijän poi­kaa. Onko sinulla jotakin mielessäsi tai kysyt­tävää?
  • Jäätkö kanssani nukkumaan tänne, vai haluatko mennä kotiin yksin nukku­maan. Minä kyllä saatan taksil­la. Kello on kai yli kahdeksan.
  • Jäisin mielelläni tänne. Sopiiko tulla huomenna uudel­leen? Nyt minulla on niin sekai­sin ajatus vanha nai­sen oleminen ja moni muu, että ainakin kymmenen tun­tia minun pitää sitä selvit­tää. Tekeekö sinun vieläkin mieli?
   Laitettiin iso pyyhe Siirin pakarojen alla ja lähetyssaar­naajassa nain vartin nautinnolli­sesti. Siis omaa nau­tintoani etsi­en siitä naisesta. Sperman laitoin hänen put­keensa syvälle vauhdilla. Sen hän kiljaisten tunsi kuulemma kohdussaan saak­ka, jossa kai terskani pääkin oleili. Siiri puki ja kielsi tule­masta mukaan, kunhan vain soi­tan tak­sin.
  • Älä tule! On perjantai-ilta. Joku niistä miehistäni on jos­kus mustasukkaisena siellä kadulla kuikeloimassa­kin. Tulisi vain kalabalaiikkia. Sinä lisäksi tarvitset nyt pi­kaisesti paljon unta ja palautu­mista, että jos huomenna tavataan, olet taas iso suuri kulli, joka kyntää van­haa naista! Meillä jäi vals­sikin oppimatta

Pornonovellin Tanssiopetusta 3 kirjoittanut Nimimerkki: Kirveli

Lue myös

Mökillä viime kesänä

Mökillä viime kesänä

Vietimme kesälomaamme mökillä kahdestaan vamoni kanssa. Poikamme kävi myös lomillaan mökillä, mutta nyt hänen lomansa …

Lihaskuntoa

Seksiä alaikäisen kanssa fantasia : Lihaskuntoa : Jään Liinan kanssa liikkatunnin jälkeen saliin. Hän oli …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *