Tanssiopetusta 4

Tätä ennen elokuussa olin sitten Anitan suhteen laitta­massa sen vanhan le­vyn pyöri­mään. Odotin vain, että isä taas lähtee viikonlopuksi pois. En paljon muut­tanut kaavaa, jolla kaikki oli onnis­tunut aikaisemminkin. Liisan pois lähteminen teki minut paljon rohkeammak­si ja Siiri oli Sisiliassa. Kaikki ai­kaisemmat onnistumiseni teki mi­nut vielä kovinkin itsevarmak­si. Olimme olleet jo keskivii­kon ja torstain kah­destaan. Hoidin tehokkaasti asiat kaupun­gilla. Oli siten aikaa olla toimistossa seu­railemassa Anitan olemista ja jotakin vihjettä, kuinka se rea­goisi asiaani. Anita oli eniten näistä her­raskainen. Bettre folkin sukuhaaraa ja niin ri­kas, että palkka oli sil­le vain korvaus saapu­misesta ja olemisesta. Muuten ra­haa tehtiin kei­nottelulla ja si­joituksilla. Mie­hensä oli nyt Suomessa Turussa. Ei kuitenkaan kai missään varsi­naisessa läheisessä tekemisissä Anitan kanssa. Muodolli­suus oli raha. Is­tuin perjan­taina puolelta päivää ennen kuin Anita lähtisi ruokatunnilleen, siihen hänen pöy­tänsä vie­reen. Aloitin taas.
– Minulla olisi yksi hullu asia sinulle Anita. En tiedä onko se edes miehekästä ky­syäkään? Tilanne on se, että minun pitäisi oppia tanssimaan jouluun mennessä. Sitä vaatii koulukin vanho­jen tanssei­hin. Isänkin mielestä tanssitaidoton mies on omi­tuinen. Sinä varmaan osaat hyvin tangot, valssit ja muut. Minulla, kun ei ole oikein ke­tään ikäistä, jolle tämän esitän. On mennyt aika salilla painojen kans­sa judoa heit­täessä. En ole kulmilla ol­lut ikäisteni tyttöjen kanssa pussaamassa ja tekemäs­sä tutta­vuutta. Enkä oikein muutenkaan ole sosiaalisesti ko­vin hyvä. Si­nulle tämä us­kallan kertoa, kun olen monia päiviä tätä mietti­nyt. Tanssikouluun ne viitsi men­nä munaamaan it­seäni. Voisitko sinä opettaa vaikka illan, tai pari perusaskelkuvioi­ta vaikka vals­sista ja tangosta. Pyr­kisin korvaamaan sen vaivasi jollakin ihmeelli­sellä tavall­a myöhemmin.
Tein poikamaisen katseeni, joka hieman pälyili ja katsoi suoraankin Anitan rin­toja. Nyt elettiin asiassa se kulminaatio, jossa lähtee liikkeelle, tai jää sitten vain ko­keiluksi.
– En minäkään mikään hyvä ole. Liisa kai on paljon tanssi­nut, mutta se nyt meni. Mi­ten sinä ai­koisit sen tehdä?
– Vaikka meillä. Siellä on paljon levyjä joten löytyy musii­kiksi tankoa ja valssia. Isä on matkoilla viikonlopun, joten oltai­siin kahden.
– En oikein tiedä. Se laittaa liikkeelle huhuja. Sinä olet sentään korkeimman ar­von omaavan miehen poika. Siinä on ris­kinsä. Entä, jos tuot muutaman valssin ja tan­gon meille? Soihan ne meillä­kin. Ei minulla ole kovin mi­tään vaikka täksi illaksi. Pari tuntia voin luvata kello kuu­desta. Osaan vain ne peruskuviot it­sekin, mutta on­han se parempi, kuin ei mitään. Voin Pikkujätti­läisen tiedois­ta itsekin katsoa vielä varmuu­deksi kuvat. Sinähän tie­dät missä asun tuossa Meritullinkadulla numero 29 A- rappu, jossa on summeri. Soita sitä kuudelta.
En ollut lainkaan yhtä varma onnistumisesta, kuin Siirin ja Liisan kohdalla. Olin tehnyt työstä vasta 40 % valmiiksi. Tämä oli toisenlaista. Oltiin hänen maape­rällään kotonaan. Li­säksi Anita vaikut­taa kylmän laskelmoi­valta ihmiseltä, jopa kai tun­neasioissakin. Hoidin iltapäi­vän toimet pontevasti. Olin mukana sulkemassa ovet kello neljä Anitan kanssa. Sanoin sii­nä, kuin ohi mennen, että kello kuusi pi­rautan. Menin kotiin suihkuun. Vali­koin uudet alus­kalsarit, kauluspaidan ja farmarit korva­sin präs­sihousuilla. Niissäkin on kullille tilaa, seistä ko­measti kertoen, mitä on sisällä. Otin Vir­taa ja Teehliä pari kumpaakin. Teki mieli ottaa Kossua, mutta se voi­si olla naisesta epämiellyttävää. Eh­din vielä kiiruhtaa en­nen kuutta Lii­sankadulta kukkakaupasta kimpun ruusu­ja. Ne ja levyt kainalossani painelin Nyhusin nap­pia. Täs­tä se alkaa, tai on sitten vain käynti, jossa tanssitaan kil­tisti.
Anita avasi oven. Ojensin eteisessä ruusut, kun sain pape­rit pois niiden ym­päriltä. Anita näytti roskik­sen. Itse löysi malja­kon, johon lorautti vettä, tuoden kim­pun olohuoneen pöydälle.
– Siitä onkin aikaa, kun mies on minulle viimeiseksi tuonut ruusuja. Taisi olla aviolii­tossa olles­sani. Tiedät­hän, että olen periaatteessa eronnut, mutta virallinen side on voimas­sa edel­leen. Sen kai kertoo jokainen mi­nut tunteva aina eteenpäin? Mieheni on Turussa, tai maailmalla. Minä istun toimistos­sa, ett­en tule kotona aivan hulluksi. Ei se ollut kaunis ja onnellinen avioliit­to. Sinä siis ha­luat oppia tanssi­maan, että tytöt huomaisi­vat sinut. Kyllä ne tuollaisen kaunis­tuksen huomaavat liikaakin. Sinä olet kovin jäntevä ja voimak­kaan näköinen. Har­rastat siis voimailulajia. Olet tosiaan urhei­lullisen näköinen istues­sasi siinä. Silmäni lepää. Nyt siis otetaan ne askeleet! Ei soiteta vielä, mutta kääri­tään mattoa pois tuos­ta. Harjoitellaan kylmiltään hie­man. Sinäkö et ole tanssinut en­nen?
– Oli minulla sellainen tanssivihkonen koulusta ko­tona ja tanssin tyynyni kans­sa niistä kuvista. Isä näki sen ja antoi ym­märtää, että ellei aitoa naista, joka elää löy­dy, niin hän antaa minut viikoksi Tukholmassa tiettyihin naistaloihin tanssi­tettavaksi.
Kerroin kai tämän niin hyvin, että Anitaa se ko­vinkin nauratti. Kysyi sit­ten pe­rään.
– Isäsi taitaa olla kova mies ja periaatteen aina vaativa asenne?
– Olisi kai niitä toisenlaisiakin isiä ollut. Ei se paha ole, mutta vanha upseeri­sielu ja tinkimättö­myys asioissa on, niin kuin sanoit kovaa.
Sitten nousimme vastakkain. Alkoi taas ne käsi­temput ja muut. Olin niin jän­nittynyt, että kulli ei lähte­nytkään kovaksi! En uskaltanut paljon heittää siitä hyväi­lystä, mutta Anita itse kertoi, että iskupaikoissa on sit­ten erilaiset säännöt. Siellä suu­dellaan tanssin aikana ja suorastaan kopuleerataan toisiaan. Menimme tangoa il­man ääntä, vain Anitan lukiessa mi­nulle miesten aske­leet ja suunnat. Sain siinä jo­tenkin, kuin luonnolli­sesti otettua sukkasillani horjahtavan sivuaskeleen. Tar­rasin heti paremmin Anitaa syliini. Samassa alkoi kulli sentään kovet­tua!
– Laitetaan se tanko. Hyvinhän se sinulla meni noin­kin. Mu­siikki vasta tekee tanssin.
Olavi Virta lauloi. Otin heti paremmin kiinni daa­mini. Nyt Anitan piti jo tun­tea kullini kovuus ja ehkä sen intokin. Tanssim­me muutaman nuotin ja pudotin kä­teni selkää pitkin hy­väillen. Ei Anita sitä vastustanut. Tulin aivan kiinni ja sivelin pa­karoita. Sekään ei aiheuttanut mitään. Lopulta hyväilin ai­van vapaasti ja ohjasin Anitan käden housulleni. Hän otti kiinni sii­tä, minkä tun­si. Ohoo, sanoi ja suu­telin yllättäen Anitaa. Ei ensin mei­nannut tulla mitään, mutta sitten vastaus. Olin voitta­nut tämän pelin! Sanoin, että pidetään tangossa taukoa, mutta haluan menettää poikuuteni tässä nyt heti!
– Oletko sinä koskematon?
– Olen! Nyt sinä saat ottaa minulta pois senkin vaivan! Minä halua naida kans­sasi!
Hyväilin Anitaa rinnoista ja suutelin kaulaa. Sain auki sen paidan ja kaivoin esille nän­nit. Sa­malla ohjasin vetoketjulleni Anitan sormet. Se sai pullautettua kul­lini esille. Tuli se tuttu Ohoon! ja se että onpas se iso. Jo­tenkin sen Anitan hameen kouk­kuja vetoketjukin au­kesi ja ahtaasti pujotin lan­tion yli sen lattialle. Samalla rii­suin itseni alasti ja Anitalta pois se paita ja ne liivit. Sormeni olivat jo kosteikossa ja suorastaan kaadoin naisen siihen matolle selälleen. Nuolin, kuin se olisi vielä ehkä kielletty minulta.
Olin sellaisessa kiihkossa, että vain sijoitin kullini hyvin karvaiseen rakoon ja varovas­ti aloitin. Anitalta pääsi huokauksia ja huutoja. Oli hän tiukka ja kostea, mutta jo­kin pi­dättyvyys oli nyt poissa. Jokaisella työnnölläni tuli äännäh­dys, joka kertoi, että nautin­to li­sääntyy. Pyysin Anitaa ratsasta­maan. Sen hän teki­kin. Sai itseensä sellaisen vauhdin, että lan­tio teki kahdek­sikkoa ja kuutos­ta ja kai ykköstä­kin kovaa. Sitten hän, kuin tajuttoma­na kallistui päälleni! Hetken luulin tap­paneeni hänet ja aioin kiemurrella altaan pois, mutta sit­ten tuli elo Anitaan. Hänen katseen­sa oli, kuin juopol­la ennen sammu­mista. Kohta lan­tionsa teki taas liikettä. Käänsin hänet seläl­leen ja nostin jalat kau­lalleni. Pai­naessani poh­jaan tuli ooooooo, oooohoohoooo ja oooooooh ihanaaoooooh lisää, li­sää! Minä kaasutin vauhtia enkä ajatellut, oliko ehkäisyä vai ei. Tämän nai­sen kanssa voisi olla vaikka lapsi­kin! En kes­tänyt pit­kään. Spermaa tuli ja tuli ja vieläkin sitä tuli, kun kouriste­len ly­sähdin hänen pääl­leen. Oli ollut ihanaa purkaa pallit Helenaan, Liisaan js Sii­riin tai Kaarinaan. Nyt oli löy­detty sitten pa­ras paik­ka sen siemensyöksyn tekemi­seen! Meillä kummallakin meni ai­kaa, että saimme ajan ja ta­pahtuman paikan kun­toon läähätyksessämme. Toisiam­me tukien nou­simme vessan pe­sulle ja kuselle. Sieltä huojuim­me sän­kyyn, jossa itse nukahdin eräänlaiseen miellyttävyyden innostavaan sumuun.
Aamu oli herätessäni pitkällä. Ainakin aurinko paistoi sii­tä Meritullinkadun matalam­pien talo­jen katto­jen yli huonee­seen. Anita oli aivan kiinni takapuolestaan minussa. Se he­rätti heti mukavan tunteen ja veri alkoi­kin pakkautua palliin. Eikä mi­nun paljon tarvinnut oi­keaa Anitan pakaraa levittää ylös, kun entuudestaankin kos­tea riemurako oli käytössäni. Hy­vin varo­vasti työnsin ulokettani ra­koon. Anita heräsi. Ynisi ja paransi vielä asentoaan. Pääsin sisään ja vain nautinnon liikettä teh­den anoimme minuuttien mennä. Jossakin välissä Anita halusi aivan mahalleen. Sii­nä jatkoimme liotuksellista pal­lin nesteessä liikuttelua. Kivesten tuotannon, kun oli aika tulla pois, tein sen kolmel­la aika miehekkäällä ja tosiurosmaisella supistuk­sella. Ani­taa se miellytti yninä­ininällä ja aooooh oooh äänillä. Kohta Anita kääntyi ja puhui sen, mitä jotenkin sellaista jota osasin odottaakin.
– Sinä olet ihana poika! Sinulla on noin jättiläissuuri ja osaava kova kulli! Mi­ten oletkin noin jän­tevä ja voimak­kaan oloinen? Minä olen si­nusta aivan sekaisin! Olet pallistasi jotakin ennen näkemätöntä minun silmissäni! Se illalla tapahtunut ei ollut kai totta? En olisi usko­nut enää koskaan saavani or­gasmeja yhtenä sarjana, jot­ka eivät meinanneet mahtua nautinnon rekis­teriin! Sinä olet periaatteessa lapsi, ala­ikäinen! Teemme rikosta tässä joka sekunti! Minä tässä kehun si­nua, kun olem­me rikosta nytkin tekemässä! Älä tule mustasukkaiseksi, mutta minä olen nai­nut monien miesten kanssa ja suurin osa on unohtunut miehenä, panona ja ihmisenä­kin! Täl­laista ei voi unohtaa! Mitä sinä nyt ajattelet tästä kai­kesta? Et sinä voinut olla poikuudessa. Sinä teit kaiken, kuin koken­ut panomies.
Selitin Salstenin pojan pornokaitafilmit ja kymme­net ruotsalaiset runkkumis­lehdet, josta puo­let Kruunun­haan pojista on naintioppinsa ammentanut kuvan tark­kuudella. Lopul­ta osa­sin kysyä aran asian?
– Et kai sinä ole pahoillasi tapahtuneesta? Oliko poikuute­ni saaminen sinulle sittenkin ikävä asia?
Anita tuli hermostuneeksi. Hän selitti olevansa sitä tie­tenkin ylpeä, onnelli­nen, rie­muissaan ja osaa an­taa sen arvon mikä siihen sisältyy! Hän ei vain voinut us­koa, että ensikertai­nen byysii parem­min, kuin kolmevii­tonen mielestään panomies! Hän selitti, ettei Helsingissä saa poikuutta yli kolmekymppinen nainen, kuin ra­halla ostaen. Tämä ky­symykseni oli luultuakin arempi hä­nelle. Siihen palat­tiin siinä aa­mun rau­keina tuntei­na kahdesti. Aina Anita oli todistamassa, että ei vain meinaa nyt uskoa, min­kä suurenm­oisen lahjan annoin ja ainutkertaisen ajatuk­sen hänel­le, keski-ikäiselle naiselle! Asiaan palattiin aamiais­pöydässäkin, kun söimme puu­roa. Siihen palattiin puu­ron jäl­keisessä lemmis­kelyn touhussakin uudelleen. Lo­pulta kerroin Anitalle, että ym­märrän hänet.
– En minä turhaan ole niitä pornopätkän silmät ko­vana ja palli kovempana tuijotta­nut. Jotakin siis olin op­pinut! Ei sinun pidä enempää enää kiinnittää tuohon asiaan selitystä. Sinä itse olit jo siinä tanssiopetuksessa se, joka laukaisi ensimmäi­sen he­räävän nuorukaisen vaikka raiskaushalut. Olisin varmaan väki­sin nainut si­nua, jos tilanne ei olisi ollutkin molem­mille sama. Tietäi­sitpä, kuinka olen toimis­tossa puolisalaa sinua katsellut! Haaveillut, mitä on jakun alla. Miettinyt millaiset sukka­liivit si­nulla on? Mille alushoususi juuri silloin tuok­suu? Olen illalla ko­tona ve­tänyt kä­teen sata kertaa haaveil­len, että olet siinä alla­ni. Sitten olen kantanut ros­kikseen ta­louspaperimöykkyjä, jois­ta melkein on valunut spermaa. Isä ky­seli nyt­kin, että enkö minä meinaa löytää likkakavereita? Sanoin sille, että odotan sitä oi­keaa, tai haluan mennä sänkyyn kokeneen ja kypsän naisen kans­sa. Hänestä jälkim­mäinen ajatus on hyvä.
– Isäsi on viisas mies. Minä olen tähän saakka masturboi­dessani sormin haa­veillut isä­si pane­van minua. Nyt vaihdan si­nut siihen, jos tämä jää meillä tähän?
– Pitääkö tämä jäädä sinusta näin Anita?
– Ei! Ei, ei ja ei, mutta sitten heti meidän pitää ot­taa järki käteen! Tämä on ri­kos! Nai­nen, joka käyttää vii­sitoistavuotista hyväkseen on kaikkien hyljeksimä, tor­juttu ja ala-arvoi­nen ihmi­nen! Sellai­nen tuomitaan van­kilaan! Sitten pitää ajatella järjes­töä! Luonnosmiehet eivät sietäisi minua mi­nuuttiakaan toi­mistossa, jos tämä tulee julki! Se voisi olla vahin­goksi isäsi mah­dollisuudelle vielä Pää­keritsijäksi nou­sussa. Tämä tuhoaisi julki­suudessa si­nutkin. Se olisi suuri vahinko liian monille!
– Minä olen hieman nyt onneton. Meneekö tämä aivan hengen hädässä ole­vaksi salai­luksi ja peittelyksi nyt? Vielä kau­heampaa on, että olen, sekä ihastunut si­nuun mielettömäs­ti, mutta kai en­simmäisen kerran ra­kastunut johonkin toiseen nai­seen, kuin äitiini. Se on val­tava ja suuri voiman tun­ne sinuun!
– Se on kiellettyä, mutta totta minunkin tunteissa­ni! En pidä sinua enää lap­sena! En pidä sinua alaikäisenä! Pidän sinua järkevänä ja aikuisena miehenä, muun­kin vuoksi, kuin tä­män tässä kellivän kullin. Olen tuossa puuroa keittäessä jo kau­huissani miettinyt, mihin olen joutunut. Teen aamupuu­roa viisitois­takesäiselle ra­kastajalleni, joka on parempi, kuin kolmenkym­menen täyt­täneet miehet. Pojalle, joka on työs­sä samassa paik­kaa! Pojalle, joka painaa seksiä parhaiten maailmassa! Olen pa­kokauhun reu­nalla kanssasi! Pitääkö minun raakasti ja kar­keasti vain karkottaa si­nut läheltäni ja ottaa lopputili Keritsijöistä?
– Älä sitä tee! Halutessasi minut pois, sano se, niin menen. Ei sinun pidä mi­nua kohdel­la, niin että ajat luo­tasi! Kyllä minä kestän toimistossa sinut lähelläni ja osaan olla, kuin en oli­si ikinä sinua aja­tellutkaan! Pitääkö mi­nun nyt lähteä?
– EI! Et saa lähteä ja jättää minua juuri nyt! En tarkoitta­nut sitä! Tarkoitin … tarkoitin … en minä tiedä enää mitä tarkoi­tin, mutta ole siinä! Ole ainakin tämä lauantai! Minä en vaadi si­nulta kos­kaan mitään! Minä, yli puolet sinua vanhempi nai­nen en kysy missä menet, mitä olet tehnyt, tai ta­vannut! Minä olen sinulle kiitol­linen, jos joskus suot minulle yön, tai pari! En kysy sinulta oletko onnel­linen kanssa­ni, vaan itse olen, kun saan olla näin vie­relläsi. Sinä saat mennä heti, kun tuntuu yö­köttävältä ikäero! En ihmettele, jos aamulla näin ilman meik­kiä näet van­han nai­sen kasvot, hieman roikku­vat rinnat ja pakarat, joissa jo sellu­liitin pienet, painauman urat nä­kyvät ihossa. Minä jään lap­settomaksi. Siksi en vaatinut kortonkia, tai puhu­nut mitään eh­käisystä. Tiesin sinut taudittomaksi ja puh­taaksi pojaksi.
Sinun kanssasi on niin helppo ja jännittämätön pu­hua näistä, vaikka pitäisi vain puhua teini­asioista. En voi­si muodolli­sen mieheni kanssa milloinkaan aamulla sän­gyssä keskustella näin! Hän pi­täisi sitä vulgäärinä maa­laisten tollojen juttuna, tai mielipuoleksi leimaisi minut! Minä en tiedä, millä minä voisin näyttää sinulle pi­tämiseni määrän. Olen varakas, mutta niin olet sinäkin isäsi kautta. En voi edes aut­taa ra­hallisesti sinua, kun et sitä tarvitse!
– Opeta vain se valssi ja tango nyt! Salli minun jos­kus hii­piä sala tänne yöksi! Enempää en pyy­dä.
Pian lauloi Henry lauloi tangoa. Me alasti siinä kul­jimme lankkulattiaa, ennal­ta mää­rättyjen askelkuvioi­den kautta. Opin yllättäväkin nopeasti molemmat tans­sit Anitan mieles­tä. Lisäk­si hänen mielestään kullini pyr­ki pomppimaan Satumaa-tangon tahtiin vatsaansa va­sen liian paljon. Se oli kuu­lema vaarallinen laite!
– Sellainen kulli pitää mennä sänkyyn laittamaan piiloon kosteaan kuiluun ja saaman ankara rangaistus heti seuraavat puoli tuntia! Koska sinä tajusit, että saat kolme kertaa suuremman mieslihan, kuin muut?
Sanoin runsas vuosi sitten ensimmäisen kerran vertailleeni pornokuviin ja muihin sitä. Kohta siinä kuivaneella yön spermaläikkäisellä la­kanalla rakastelimme ja teim­me hy­vää toisil­lemme mo­nista asennoista. Jossakin vaiheessa supisin Ani­tan kor­vaan, kysyen ha­luaako hän minun ruiskuutavan sperman kaulalleen, vai ot­taako hän suihin?
– Suihin? Onko sekin niistä pornokaitafilmeistä? Minä en ole koskaan niellyt spermaa. Pitääkö minun nyt?
– Vain jos haluat, tai ruiskutan sen tisseilesi ja levi­tän koko päiväksi kuivu­maan niihin.
– Mieluummin kokeilen suihin ottoa. Sinulta se juuri voi tuntua mukavalta. Olen aina ajatellut siinä ole­van mukana vaik­ka mitä.
En ollut varma, tarkoittiko Anita, että ei ollut kos­kaan pi­tänyt miehen pallia suus­saan, vai olin­ko minä vas­ta ensimmäi­nen jonka ruiskahdukset hän otti suuhun ja nieli. Pian minä kui­tenkin olin polvillani ja Anita runkkasi muutaman liikkeen var­resta, saadakseen sitä spermaa. Kyllä hän sen nieli. Sanoi sit­ten.
– Ei se ole minun mielihyvääni! Sinulta vain ja ai­noastaan sitä nielen! Jotkut naisethan ovat hulluna tä­hän! Heidän pitää saada spermaa päivittäin nieltäväksi! Mistä he löytävät ne kaik­ki puhtaat ja terveet miehet sitä ruiskuttaman?
Tähän Anitan ihmettelyyn, asetuimme taas vierek­käin sänkyyn lepäämään. Itse oli jo melkoi­sen käytetty banaaninkuor­i.

Pornonovellin Tanssiopetusta 4 kirjoittanut Nimimerkki: Kirveli

Lue myös

Aahhh vihreä essu

Aahhh vihreä essu

SOD autolla ja autossa Minulla oli ABCE ajokortti jo armeijaan mennessä. Halusin kuljetuksiin, mutta jouduin …

Tilastotieteen tentin vaihtoehtoinen suoritustapa

Tilastotieteen tentin vaihtoehtoinen suoritustapa

Mustat pitsiset rintaliivit lojuivat työhuoneeni nurkassa. Keskellä työhuonettani seisoi tukeva puupöytä, jonka päällä makasi hoikka …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *